Yinyoga på söndagar

Det finns fortfarande plats på yinyoga på söndagar kl. 17-18.30. Vecka 39-43 samt vecka 45-49. Ett härligt sätt att avrunda helgen och ladda batterierna inför veckan som kommer. Läs mer under Vigenstorp Yoga & Mindfulness.

Friskvård på arbetsplatser

Som arbetsgivare har ni ett lagstadgat ansvar att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Är ni redo att prova nya sätt att leva upp till arbetsmiljöansvaret?

Jag erbjuder teamcoaching och handledning för att utveckla era arbetsgrupper och en 8-veckorskurs för att ge varje medarbetare möjlighet att öka sin självkännedom och få kunskap och verktyg att göra medvetna och hälsosamma val. Det handlar om att skapa förutsättningar för medarbetare att må bra, trivas bra och prestera bra på jobbet! Aktiviteterna kan med fördel förläggas till mina lokaler i Vigenstorp. Det är också möjligt att jag kommer till er arbetsplats och genomför aktiviteterna där.

Teamcoaching

Med teamcoaching kan en grupp som arbetar tillsammans utveckla sin kommunikation och sin samsyn på sitt uppdrag och sina mål. Gruppen kan få hjälp att få syn på sin egen gruppdynamik och på så sätt frigöra potentialen i gruppen. Coachingen kan leda till att skapa en trygg miljö med tydlig struktur och goda förutsättningar för lärande.

Handledning

I handledning är det deltagarnas egna utmaningar/frågor/dilemman/utvecklingsområden från sin dagliga verksamhet som ligger till grund. Jag arbetar med ett lärande perspektiv utifrån era frågor och stöttar gruppen i att skapa klarhet, tydlighet och hitta nya vägar framåt.

Friskvårdskurs ( 8 träffar á 2 h med 10 personer i varje grupp)

Första timmen är det fysisk träning.  Det blir mjuk styrke- och rörlighetsträning med fokus på mage och rygg.  Vi tränar stabilitet, hållning och balans samt avslutar med en stunds avslappning. Träningen anpassas efter gruppen.

Andra timmen blir det korta inspirationsföreläsningar och individuella reflektionsövningar. Deltagarna får program med rörelser och ljudfiler med övningar att använda mellan träffarna.

Tillfälle 1.          Hälsocoaching

Tillfälle 2           Hjärnan och stress

Tillfälle 3           Återhämtning

Tillfälle 4           Tankar

Tillfälle 5           Känslor

Tillfälle 6           Mindfulness och självmedkänsla

Tillfälle 7           Medvetenhet och personlig utveckling

Tillfälle 8           Hälsocoaching