Förutom coaching och handledning av ledare, chefsgrupper och ledningsgrupper erbjuder jag olika former av workshops och kompetensutvecklingsdagar för chefer och ledare. Här följer ett par exempel:

Hållbart ledarskap
En halvdag för ledare och chefer med teori kring självledarskap, stress, återhämtning, hjärnträning, mindfulness, kommunikation och coachande förhållningssätt. Ni får chans till fördjupade samtal i mindre grupper och vi avslutar med hälsocoaching där var och en får möjlighet att rikta blicken mot sin egen livsstil.

Tillitsbaserat ledarskap
En heldags träning som utgår från Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartmans sex praktiska råd för ett tillitsbaserat ledarskap: bygg tillitsfulla relationer, led förståelsen för uppdraget, skapa team och former för kollegialt lärande, ös på med feedback, röj undan hinder och gjut mod. En praktisk dag där du verkligen får reflektera och träna på att utöva ditt ledarskap på ett ännu mer tillitsfullt sätt.

Hälsosamt utvecklingsledarskap
Detta är en utbildning med mål att utveckla deltagarnas förmåga att skapa en hälsosam och långsiktigt hållbar arbetsplatskultur samt att utveckla sitt sätt att leda människors och gruppers arbete, utveckling och lärande.
Utbildningen grundas på aktuell forskning och med inställningen att ledarskap kan tränas fram. Teori kommer att blandas med mycket praktik och deltagarna kommer att få olika verktyg, tankemodeller och tekniker som direkt kommer att kunna användas i det dagliga arbetet som ledare.

  • Att leda sig själv och att leda andra
  • Verktyg och metoder för att skapa effektiva team
  • Att skapa en hälsosam livsstil hos sig själv och andra
  • Att leda förändring, utveckling och lärande