Värden och ställningstaganden

Meningen med livet är ett liv med mening. För mig är det meningsfullt att kunna bidra till  människors och gruppers utveckling, lärande och välbefinnande.

Jag ser på hälsa utifrån ett helhetsperspektiv där många faktorer samverkar. Mänsklig hållbarhet är något som är viktigt  både på individ,  grupp och organisationsnivå. Tänk om mitt bidrag när det gäller hälsa och hållbarhet kan få handla om att inspirera till reflektion, samtal, rörelse, återhämtning och närhet till naturen?

För mig handlar ledarskap om att skapa förutsättningar för människor att bli sina allra bästa jag. Det handlar om att sätta människor i gemensam rörelse i riktning mot målen  så att den verksamhet man arbetar i utvecklas och blomstrar.

Utvecklingsarbeten i olika former  kräver långsiktighet, uthållighet, och medvetet fokus. Det handlar om att prioritera och sedan att hålla i, hålla ut och våga lita på processen.

Jag vill att de processer jag driver ska kännetecknas av tillit, respekt och meningsskapande. Jag vill utmana dig att tänka nya tankar, våga mer än du törs och ta dig utanför din bekvämlighetszon. Detta gör jag med ett varmt hjärta och i ett klimat där det känns att alla inblandade vill varandra väl.

Lise-Lotte Johansson

Min främsta styrka är att använda mig av kunskaper, insikter och erfarenheter som jag samlat på mig från många olika håll.

Under mitt arbetsliv har jag främst arbetat med skolutveckling i olika roller: förskoleinspiratör, förskolechef, rektor, kvalitetsutvecklare, samordnare inom kompetens- och skolutveckling, universitetsadjunkt i pedagogik, verksamhetsutvecklare och sedan 2015 som egen företagare.

I mer än 20 år har jag varit ledare och instruktör av olika former av gruppträning på Friskis & Svettis.

Med åren har jag blivit alltmer intresserad av de mänskliga frågorna; att skapa hälsosamma arbetsplatser med väl fungerande grupper, av hållbart ledarskap, personlig utveckling, hälsa & balans.

Det har lett till att jag vidareutbildat mig till ICF-certifierad coach, yogaledare, mindfulnessinstruktör och tagit en magisterexamen i pedagogiskt arbete.

Jag är genuint intresserad av människor och känner tacksamhet för att i dag kunna få arbeta med människors utveckling, lärande och välbefinnande på olika sätt.