Vad är skillnaden mellan att arbeta i en grupp och att arbeta som en grupp?
Varmt välkomna till Vigenstorp för att stärka er grupps förmåga att arbeta som ett väl fungerande team!

Ni formulerar syfte och mål med insatsen samt avgör hur mycket tid som finns till förfogande. Jag skräddarsyr ett upplägg för er och tar emot i mina lokaler i Vigenstorp mellan Osby och Älmhult.

Förutom de tjänster som du kan läsa om på hemsidan, Hållbart ledarskap,  Yoga & Mindfulness och Utomhusaktiviteter erbjuder jag även följande:

Handledning

I handledning är det deltagarnas egna utmaningar/frågor/dilemman/utvecklingsområden från sin dagliga verksamhet som ligger till grund. Jag arbetar med ett lärande perspektiv utifrån era frågor och stöttar i att skapa klarhet, tydlighet och hitta nya vägar framåt.

Det blir ett samtal där ni får möjlighet att stanna upp, reflektera, vrida och vända, problematisera, byta perspektiv, fördjupa er förståelse, lära av och med varandra samt ges möjlighet att blir mer medvetna och mer klartänkta kring det som ni vill utveckla i era professioner.

Teamcoaching

Här riktar vi blicken mot er grupps inre gemensamma arbete för att utveckla er kommunikation, samsyn, arbetsglädje, potential och effektivitet.

Utifrån era behov skapar vi en eller flera dagar med det innehåll ni önskar och behöver.

Varmt välkomna att ta kontakt!

Processledarutbildning för förskollärare

Detta är ett exempel på en uppdragsutbildning som jag helt nyligen har tagit fram för en kommun.

Dag 1

Ledarskap – att leda förskoleutveckling

Din roll som processledare

Att skapa ramar och spelregler i en grupp

Att skapa psykologisk trygghet i en grupp

Olika faser i en process och i en grupps utveckling

Dag 2

Lärande samtal – att skapa förutsättningar för utveckling

Medveten närvaro och medvetet lyssnande.

Konsten att ställa utvecklande frågor.

Ett coachande förhållningssätt

Olika modeller av lärande samtal

Dag 3

Kollegialt lärande – systematisk kompetensutveckling

Förskolans uppdrag och systematiska kvalitetsarbete

Att utveckla en professionell lärandekultur på förskolan

Modeller från Skolverket

Attityder, målbilder och motivation

Dag 4

Hjärnans behov – att förstå och hantera motstånd

Trygga hjärnor med hjälp av SCARF-modellen

Triggers, mentala filter, troll och annat som begränsar och hindrar

Att utmana sina tankar och hantera sina känslor

Att lösa upp spänningar som kan uppstå i en grupp

Dag 5

Handledande samtal – fördjupning

Deltagarnas aktuella dilemman och frågeställningar

Olika former av handledande samtal.

Metareflektion och lärande utifrån samtalen

Vad kännetecknar väl fungerande professionella grupper?

Dag 6

Förskolans processledare – att utvecklas i sin roll

Personlig utveckling – vad innebär det?

Att leda coachande möten med arbetslag och kollegor

Att utvärdera processer

Framgångsfaktorer för processledare