Naturen erbjuder många möjligheter till rörelse, återhämtning och närvaro. Att vistas i naturen är en viktig nyckel för ett hälsosamt liv. Hur ser din relation till naturen ut? Vilka typer av natur föredrar du att vistas i? Vad gör tiden i naturen med dig?

SkogsYoga

SkogsYoga är en blandning av skogsbad, yinyoga och mindfulnessövningar ute i den vackra naturen i Vigenstorp. Här finns ljusgrön bokskog, mjuk mossa i gammal granskog, öppen hagmark och en å som slingrar sig genom landskapet.

Vad är egentligen skogsbad för något?

Skogsbad handlar inte om bad i vatten så som vi är vana vid det, utan snarare om att uppleva naturen i närvaro med sina sinnen, att bada i naturupplevelser.

Många av oss är vana att vara aktiva och i rörelse när vi är i skogen, kanske för att motionera, plocka svamp eller rasta hunden. Kanske har vi telefonen med oss och hörlurar med en podd i öronen.

Skogsbad handlar inte om att gå långt eller att utföra något särskilt – utan tvärtom, om att sakta ner, låta vistelsen i naturen bli långsam och kravlös, att bara landa i – bada i, skogens atmosfär.

Begreppet skogsbad kommer ursprungligen från Japan där det kallas shinrin yoku. I Japan har man sedan 90-talet studerat de fysiologiska och psykologiska effekterna av naturupplevelser och särskilt skogens påverkan på människors hälsa och välbefinnande.

Det finns studier som visar att vi kan få följande fysiska effekter av skogsbad: sänkt puls, blodtryck och blodsockernivå, förbättring av kognition, koncentration och minne, stressreduktion, sänkta halter av stresshormonen kortisol och adrenalin i blodet samt höjda energinivåer, särskilt vid utmattningssymptom.

Hur går SkogsYoga till?

Vi samlas på gården i Vigenstorp och jag håller en kort info. Sedan går vi långsamt och i tystnad ut till någon eller några platser i vår skog. Där stannar vi och jag guidar er i olika övningar. Det kan bli mjuka rörelser, andning, yinyoga-positioner eller mindfulness-övningar där vi fokuserar på intrycken från våra olika sinnen. Vi kommer att strosa runt, sitta med ryggen mot ett träd eller ligga på rygg i mossan. Lyssna efter ljuden i naturen, se olika nyanser av grönt och olika former på blad, mossor och lavar. Det är helt kravlöst, alldeles naturligt och inte det minsta flummigt.

Varför ska vi göra SkogsYoga?

Jag har tillbringat massor av tid i skogen genom hela mitt liv men nästan alltid varit i rörelse och inte sällan i mina tankar. SkogsYoga är något annat och ger mig en härlig känsla av närvaro, gör mina sinnen nyfikna, ger mig fin återhämtning och faktiskt även stunder av förundran. Det känns både som om jag är en del av något större och att jag får bättre kontakt med mig själv. Så härligt och samtidigt så enkelt!

Välkommen!